פירוק ופינוי אסבסט

פירוק ופינוי אסבסט

נושא הטיפול באסבסט זכה בשנים האחרונות להתייחסות ולפיקוח צמוד מהמשרד לאיכות הסביבה לאחר שהוגדר כחומר מסרטן על ידי הועדה הטכנית לאבק מזיק. דרך החדירה של סיבי אסבסט לגוף הינה באמצעות מערכת הנשימה.

 

מוצרי האסבסט אינם מסוכנים אלא כאשר הם משתחררים ונישאים באוויר כאבק או סיבי אסבסט, הסיבים מסוכנים במיוחד לאחר שריפה שכן הם נושאים שיירי פיח ומזהמים אחרים. סיבי האסבסט המסרטנים גורמים ל"אסבסטוזיס" - מחלה כרונית אשר אינה ניתנת לריפוי והגורמת לנכות ואף למוות.

 

שפיר הכשירה את מניהליה למפקחים והינה בעלת רישיון והסמכה לביצוע עבודות פירוק והסרה של אסבסט לפני ואחרי שריפות ופועלת על פי חוקי הועדה הטכנית לאבק מזיק במדינת ישראל.

 

שפיר נוקטת בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, מצויידת במיטב המכשור, הכלים ואמצעי הבטיחות לביצוע עבודות הפירוק, פינוי אסבסט וביצוע עבודות גג וקנסטרוקציות.

שפיר שיקום נזקים